Politikere for en dag

På mandag var Politikk og menneskerettigheter-elevene ved HNH på ekskursjon til Oslo. Her deltok de i MiniTinget, som er et politisk læringsspill, og de fikk dermed oppleve å være stortingspolitikere for en dag. Til slutt ble det også tid til en omvisning i Stortinget. Totalt sett ble det altså en lærerik og variert skoledag i hovedstaden denne dagen.

MiniTinget – et interaktivt læringsspill

I lokaler langt under Stortinget ligger MiniTinget. Dette er et politisk læringsspill som skal forestille Stortinget, og her finner man til og med en miniversjon av selveste Stortingssalen! Her ble elevene delt opp i fire fiktive partier, hvor de skulle samle seg først i partigrupper, deretter i fire fagkomiteer.

På dagsordenen stod fire saker som partiene måtte ta stilling til: Skal alle norske borgere få implantert er bio-chip slik at behandlingen på sykehus kan ta mindre tid? Skal man frede ulven, eller tillate at den ferdes fritt i naturen? Skal alle 19-åringer ha et pliktår der de gjennomfører en sosialtjeneste, for eksempel jobber på sykehjem? Bør det opprettes etniske boligsoner i de største byene i Norge?

Visste du at…

  • den norske kongen er den eneste som ikke har fri tilgang til Stortinget?

  • Lagtingssalen (som ikke lenger er i bruk) nesten endte opp med å bli Stortingets pub?

  • antall stortingsrepresentanter ikke kan øke mer enn dagens 169? (Dette fordi det faktisk ikke er plass til flere i dagens Stortingssal!)

  • de fleste av Stortingets ansatte jobber i omkringliggende bygg og ikke i selve stortingsbygget?

  • Johan Sverdrup, «parlamentarismens far» i Norge, egentlig ikke likte parlamentarisme som styreform etter at det ble innført? 

Kilde: Stortinget, Seksjon for besøk og formidling.

Elevene måtte først finne ut hva deres eget partiprogram sa om saken, før de deretter måtte forhandle med de andre partiene for å forsøke å få flertall for sitt syn; med andre ord et ganske realistisk bilde av hva som er en stortingsrepresentants hverdag.

Fagkomiteene fikk muligheten til å stille regjeringen spørsmål under åpen spørretime, få innspill fra interesseorganisasjoner på muntlige høringer og snakke med velgerne. Ellers var alle fagkomiteene med i hver sin TV-debatt om den saken de hadde ansvar for. En noe krevende opplevelse, i alle fall når hver representant bare hadde 15 sekunder til hver replikk.

Til slutt endte det hele opp i en debatt i Stortingssalen. Her holdt samtlige representanter innlegg på talerstolen. Selv om Stortingspresidenten måtte klubbe ved enkelte anledninger da noen glemte den obligatoriske åpningsreplikken “President!”, så alle likevel ut til å ha en god opplevelse på MiniTingets talerstol.

Til slutt endte hele stortingsmøtet med at statsministeren stilte kabinettspørsmål på saken om etniske boligsoner. Statsministeren fikk likevel ikke flertallet med seg i denne saken, og måtte dermed gå av: med andre ord ble det en dramatisk, men interessant avslutning på det politiske spillet i MiniTinget.


Victoria Sørli Fredheim setter seg inn i partiprogrammet til Frihetspartiet som hun nå skal representere.

Victoria Sørli Fredheim setter seg inn i partiprogrammet til Frihetspartiet som hun nå skal representere.

>
Det er positivt for oss elever å få variasjon i undervisningen, så kort oppsummert var det en vellykket tur og en god erfaring.
— Victoria Sørli Fredheim (3A)

Amira Jalloul (3A) stortrivdes på MiniTinget, og mente oppholdet her var lærerikt:


Amira avgir sin stemme etter debatten.

Amira avgir sin stemme etter debatten.

– Det var faktisk kjempegøy å se hvordan politikere går gjennom saker og diskuterer det i de ulike kommisjonene. Det kan være krevende å få gjennom en sak, men det var gøy og jeg trivdes veldig. Det jeg syntes var mest interessant, var debatten til slutt. Måten man måtte snakke til presidenten på og hvordan vi stemte enten for eller mot saken, var veldig imponerende og fornuftig. Jeg fikk nesten lyst til å bli politiker selv!

Victoria Sørli Fredheim (3A) ble positivt overrasket over MiniTinget:

– Det var bedre enn forventet. Jeg syntes det både var relevant og lærerikt å få innblikk i en del av stortingspolitikernes hverdag. I tillegg må man ikke ha veldig mye kunnskap i politikk for å få noe ut av opplegget, så på den måten er det aktuelt for flere aldersgrupper. Det blir det noe helt annet å utføre det i praksis, enn å lese teori i et klasserom. Det er positivt for oss elever å få variasjon i undervisningen, så kort oppsummert var det en vellykket tur og en god erfaring.

Omvisning i Stortinget

Etter en kort lunsj var det klart for omvising i Stortinget. Her fikk først elevene ta del i et kort undervisningsopplegg om Stortinget, hvor de blant annet så en visuell fremstilling av inntekter og utgifter på Statsbudsjettet. Deretter fikk elevene komme opp i selve Stortinget, hvor de fikk vite mer om arkitektur, malerier av tidligere politikere og konger. Samtidig ble de også vist rundt i selveste Stortingssalen, i tillegg til å få teste stolene i Lagtingssalen, en sal som etter 2009 ikke lenger er i bruk.

Alt i alt var elevene fornøyde med en dag hvor de fikk ta en nærmere kikk på selve maktsentrumet i norsk politikk, i tillegg til at de kunne få oppleve i praksis det de har gjennomgått i undervisningen på skolen.

Amira synes det var verdt å ta turen innom Stortinget også, og trekker frem omviseren som et positivt moment ved besøket:

– Omvisningen på Stortinget var gøy og lærerik. Vi fikk gå inn på Stortingssalen som var fantastisk. Guiden som viste oss rundt, hadde en evne til å få alle med seg på det som ble sagt, og det var lett å følge med.

Alle foto: Einar Belck-Olsen