MANGE BESØKENDE PÅ ÅPEN DAG

På lørdag var det Åpen dag på HNH. Mange tok turen innom for å se nærmere på lokalene, snakke med lærerne og finne ut mer om fagene som tilbys. Denne gangen var også noen av elevene våre med som omvisere, og de kunne fortelle gjestene om hvordan det er å være elev på HNH.


lærerne fordelt på klasserom etter fag

For at de besøkende skulle få høre mer om de ulike fagene, hadde lærerne fordelt seg på ulike klasserom. Her kunne de vise frem mye spennende til dem som tok turen innom. I tillegg fikk de svart på mange gode spørsmål som handlet om undervisning, ekskursjoner og pensumbøker.


språkfag og kroppsøving


samfunnsfag, markedsføring og rettslære


Realfag


Elever viste rundt

Camilla Brodersen Ringen (2A), Charlotte Gyllensten (2B) og Emily Antonsen (3B) var blant elevene som viste de besøkende rundt og som svarte på mange spørsmål i løpet av de to timene under Åpen dag. Vi tok en prat for å høre hva slags spørsmål folk hadde og ikke minst hvorfor de tre jentene vil anbefale HNH for tiendeklassinger som ønsker å gå studiespesialiserende.

– Hva slags spørsmål fikk dere underveis mens dere viste folk rundt på skolen?


Camilla var en av elevene som viste rundt.

Camilla var en av elevene som viste rundt.

– De lurer naturligvis på hvordan det er å være elev her, og har spurt mye om hva som skiller HNH fra andre skoler. I tillegg har det vært en del spørsmål om hva skolen tilbyr av programfag, sier Emily.

Camilla kunne fortelle at en del hadde spørsmål om matematikk og fagvalg:

– Det har også vært en del spørsmål om forskjellen på matematikk 1P og 1T og om hva som skiller de ulike programfagene i matematikk på VG2 og VG3 fra hverandre. I tillegg var det en del spørsmål om hvilke krav som stilles til generell og spesiell studiekompetanse. Heldigvis var mattelærerne til stede, så da fikk de besøkende gode svar på det de lurte på. I tillegg spurte mange om hva vi gjør i friminuttene og i gymtimene, sier Camilla.

– En del har også spurt om skolemiljø, transport til skolen og hva som skjer i undervisningen. Da har vi vist folk til de ulike klasserommene slik at de kunne spørre de ulike faglærerne, sier Charlotte.

>
Det at HNH er en liten skole hvor man får tilpasset undervisningen til den enkelte og at skolen ligger midt i sentrum, er uten tvil noe jeg mener er bra med skolen vår
— Camilla Brodersen Ringen

– Hva vil dere som elever trekke frem som positivt ved HNH?

– Det at HNH er en liten skole hvor man får tilpasset undervisningen til den enkelte og at skolen ligger midt i sentrum, er uten tvil noe jeg mener er bra med skolen vår, sier Camilla.


Emily syntes det var interessant å være med på Åpen dag.

Emily syntes det var interessant å være med på Åpen dag.

– Jeg synes miljøet på skolen er godt, og siden vi er en liten skole, føles det som om vi har et godt forhold til lærerne våre. Så selv om du ikke får tak i en faglærer dersom du har et spørsmål, så kan du alltids spørre en annen lærer og få svar. Det er lett å ta kontakt med lærerne, og det føles som en trygghet for oss elever, sier Charlotte.

– Jeg synes lærerne er flinke til å følge opp. Hvis det skulle være et problem eller noe jeg lurer på, så kan jeg si ifra. Vi har det fint på skolen og i miljøet, og det er naturligvis et pluss at vi ikke er altfor mange her på skolen. Det gjør det lettere å bli kjent med lærerne og de andre elevene, kan Emily fortelle.

– Hva vil dere si til de som ikke fikk kommet på Åpen dag, men som ønsker å finne ut mer om HNH?

– Da kan de jo for eksempel komme på hospiteringen neste uke, eller så er det jo en ny Åpen dag 1. februar, avslutter Emily.