Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som sendes inn etter søknadsfristen 1. mars vil først bli behandlet når hovedopptaket er klart. Se forøvrig skolens inntaksreglement.


Søknadsskjema

Søknad skjer med elektronisk søknadsskjema som du finner her.


Veiledning til utfylling av søknadsskjema

  • Søknaden må være fullstendig for å bli registrert.
  • Mer informasjon om valg av fremmedspråk finner du her


Ettersending av karakterer

Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket. 

Melding om inntak

Svar vil bli meddelt søkere til Vg1 så snart inntaket er gjort.


Skolepenger

For skoleåret 2014/2015 er skolepengene kr. 18.500,-. Medlemskap i Spenst, skole-PC og skolebøker er inkludert i dette beløpet.

Skolepengene betales månedlig med 1850 kr i måneden i 10 måneder. Et depositum på 1000 kr ved bekreftelse av skoleplassen. Depositumet trekkes fra første ordinære betaling. Første ordinære betaling er i september. 

Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor i perioden mai – juni.

Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.