Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål.

Vi oppdaterer denne siden fortløpende. Finner du ikke svar på ditt spørsmål kan du kontakte oss på post@hnh.vgs.no.


Hvordan søker jeg HNH?
Når er søknadsfristen?
Hvilke regler gjelder for inntak?
Hvilke karakterer søker jeg med?
Kan jeg søke om å begynne på Vg2 eller Vg3 ved HNH?
Hvorfor skal jeg velge HNH?
Hva betyr det at HNH er en kristen privatskole?
Må man være kristen for å gå på HNH?
Hva koster det å gå på HNH?
Hvorfor må man betale skolepenger?
Er det PC-ordning på skolen?
Kan jeg få gratis skolebuss?
Blir jeg russ hvis jeg går på HNH?
Kan jeg søke både HNH og andre skoler?
Hvor mange elever går på HNH?
Hvor store blir klassene?
Hvor ligger skolen?
Hvorfor heter skolen Hans Nielsen Hauge VGS?


Hvordan søker jeg HNH?
Søknad om skoleplass ved HNH skjer via vårt elektroniske søknadsskjema.


Når er søknadsfristen?
Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars. Det er fortsatt mulig å søke etter 1.mars, vi gjør da fortløpende opptak. 


Hvilke regler gjelder for inntak?
Våre inntaksregler finner du her.


Hvilke karakterer søker jeg med?
Du søker med "julekarakterene". Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket. 


Kan jeg søke om å begynne på Vg2 eller Vg3 ved HNH?
Ja. Hans Nielsen Hauge videregående skole startet opp med Vg2 fra høsten 2015 og starter VG3 fra høsten 2016. Ta kontakt på e-post.


Hvorfor skal jeg velge HNH?
Ved HNH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale.

Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre. Ved HNH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og elevforeninger.

Hans Nielsen Hauge er basert på et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Vi har flotte nyoppussede lokaler midt i hjertet av Fredrikstad. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Les mer her. Er du fortsatt i tvil, eller vil høre litt mer om skolen er du velkommen til å  kontakte oss.


Hva betyr det at HNH er en kristen privatskole?
HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er litt mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag, se  læreplanen her. 


Må man være kristen for å gå på HNH?
Nei. HNH er åpen for alle elever, skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn.


Hva koster det å gå på HNH?
HNH er en privat skole, og får 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene må vi ta inn i gjennom skolepenger fra elevene. 

For skoleåret 2014/2015 er skolepengene kr. 18.500,-. Medlemskap i Spenst, skole-PC og skolebøker er inkludert i dette beløpet. Skolepengene delbetales etter avtale.

Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor. Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.


Hvorfor må man betale skolepenger?
HNH er en privatskole. Alle norske privatskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.


Er det PC-ordning på skolen? 

Vi har valgt MacBook Air med 11,6 tommer skjerm som skole-PC. Elevene låner den i tre år. Deretter kan de elevene som ønsker det, kjøpe ut maskinen til en lav restverdi. Denne ordningen inngår i skolepengene.

De som ønsker en litt større skjerm kan oppgradere 13,3 tommer MacBook Air. Elever som velger dette alternativet betaler 800 kr i en engangssum ved starten av skoleåret. 


Kan jeg få gratis skolebuss?
Du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode

Blir jeg russ hvis jeg går på HNH?
Ja, hvis du vil kan du være russ.  


Kan jeg søke både HNH og andre skoler?
Ja!


Hvor mange elever går på HNH?


Per i dag har vi to vg1-klasser og to vg2-klasser, og en vg3-klasse i alt ca. 150 elever. Skolen er godkjent for 270 elever, det vil si tre klasser per trinn. Fra 2017 vil vi ha to vg3-klasser, to vg2-klasser og to vg1-klasser. 


Hvor store blir klassene?
Her er det ikke satt noe grenser. På en liten skole vil de bli små klasser i matematikk, 2. fremmedspråk og noen av programfagene. 


Hvor ligger skolen?
Lokalene våre ligger i Nygaardsgata 33, midt i Fredrikstad sentrum. 

View Larger Map


Kan jeg ta et utvekslingsår i utlandet i 2. klasse?
Vi vil forsøke å tilrettelegge for elever som ønsker dette. 


Hvorfor heter skolen Hans Nielsen Hauge VGS?
Skolen er oppkalt etter Hans Nielsen Hauge (1771-1824). Han regnes som en av de viktigste personene i moderne norsk historie. Hauge var en predikant for folket som utfordret kirkens makt. For dette satt han lenge i fengsel. Hans Nielsen Hauge var også en gründer, han startet mange bedrifter hvorav noen fortsatt finnes i dag. Hauge er født og oppvokst på Rolvsøy. 

Vi mener denne lokale pioneren innen demokrati, religion og næringsliv er et godt forbilde for en videregående skole.