SKOLERUTE 2018-2019

HØST 2018

August
(10 skoledager)
Første skoledag for elevene er mandag 20.august.

September
(20 skoledager)
19.-21. september. Klassetur VG1. 

Oktober
(18 skoledager)
1.-5.oktober. Høstferie (uke 40)

November
(21 skoledager)
Mandag 12.november. Planleggingsdag, fri for elevene

Desember
(15 skoledager)
Fredag 21. desember. Siste skoledag før jul.


Vår 2019

Januar
(21 skoledager)
Torsdag 3. januar. Første skoledag for elevene etter jul.

Februar
(15 skoledager)
18.- 22. februar. Vinterferie (uke 8)

Mars
(21 skoledager)

April
(16 skoledager)
15. - 22. april. Påskeferie
Tirsdag 23. april. Første skoledag etter påske

Mai
(19 skoledager)
Onsdag 1. mai:  Arbeidernes dag
Fredag 17. mai: Grunnlovsdagen
Torsdag 30. mai: Kristi Himmelfartsdag
Fredag 31. mai: Fridag for elevene
 

Juni
(14 skoledager)
Mandag 10. juni. 2 Pinsedag
Fredag 21. juni.  Siste skoledag før sommerferien.