I skolens grunndokument står det at vi ”sammen skal utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.” Dette tar vi på alvor! Hvert år deltar derfor skolens elever i NLMs skoleprosjekt. Elevene velger et bistandsprosjekt som vi samler inn penger til. Innsamlingen foregår gjennom ulike aksjoner, event og stunt – alt av og med elevene. Prosjektet ledes av to elever.

Hvert skoleår reiser to av elevene våre til landet vi har samlet inn penger til, for å besøke prosjektet.

Skoleåret 2014/2015 har elevene valgt å samle inn penger til ulike prosjekter i Indonesia. 

Helse

NLM er involvert i prosjekter hvor samfunnshelse, ernæring og hygiene er sentrale temaer. 

NLM arbeider særlig med forebyggende arbeid som undervisning og praktisk opplæring. Gjennom bevisstgjøring og endrede vaner kan sykdommer forebygges Undervisningen er særlig rettet mot kvinner og barn. 

Helseundersøkelser, og praktiske tiltak som vanntesting, latrinebygging og brønnboring er også viktige satsningsområder der lokalbefolkningen tar slike initiativ.

Utdanning

I alle lokalsamfunn, rike som fattige, er barn de med sårbare. I Indonesia legger NLM spesielt vekt på barns utvikling. NLM samarbeider med lokale undervisningsmyndigheter om kompetanseheving og bedre kvalitet i grunnskolen. Dette arbeidet skjer blant annet gjennom lese- og skriveopplæring, leksehjelp og musikkgrupper for barn. 

Vold og utrygghet i hjemmene er et problem i mange lokalsamfunn. Familieverdier tas ofte opp i ulike barne- og voksengrupper. Gjennom hjemmebesøk og samtaler med foreldre og barn ønsker NLM å legge til rette for athjemmene blir et tryggere sted for barna.

Bistand

Indonesia befinner seg på den såkalte «Pacific Ring of Fire». Det betyr at jordskjelvfaren er stor og landet er hjem for en stor andel av verdens aktive vulkaner. Andre naturkatastrofer som flom, skred og tørke er også vanlige og får ofte store konsekvenser for helse, jordbruk og økonomi.

NLMs arbeid går ut på å formidle kunnskap om risikoer, og støtte tiltak som kan begrense skader og gjøre gjennombygging enklere. Sparegrupper har vist seg å være effektive tiltak for å hjelpe familier til å sikre sin økonomi og sette av ressurser for framtida. Andre prosjekter bidrar med opplæring i annen type ressursforvaltning, som jordbruksteknikker, kompostering og yrkesopplæring.

Menighetsarbeid

201 folkegrupper med totalt 150 millioner mennesker i Indonesia regnes blant verdens minst nådde med evangeliet. NLM har et særlig hjerte for disse folkegruppene. 

NLM samarbeider med lokale menigheter i dette arbeidet. Blant annet oppmuntres og utfordres 

Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også

Den lokale organisasjonen Lentera Kasih arbeider målrettet med utrusting av indonesiske barne- og ungdomsarbeidere. Det gis bibelopplæring og opplæring i kreativ formidling, blant annet bruk av dukketeater