Ved HNH ønsker vi et lite og trygt skolemiljø der tydelige rammer og forventinger preger forholdet mellom lærer og elev. Vi tror at små forhold og godt tilgjengelige rådgivere er en stor fordel for elevene. Det betyr at vi kan være fleksible og tilpasse undervisningen slik at hver enkelt elev når sitt fulle potensiale.

Vi tror en liten skole som Hans Nielsen Hauge VGS gir mange store fordeler:

- En liten skole gir en trygg skolehverdag der alle elever blir sett og hørt.
- En liten skole kan være fleksibel og tilpasse seg hver enkelt elevs ønsker, behov og potensiale.
- Elever ved en liten skole har større muligheter til å påvirke sin egen skolehverdag.
- Det blir et bedre skolemiljø når elever, lærere og rektor kjenner hverandre.