Skolens formål

Hans Nielsen Hauge vgs har til oppgave å drive en kristen videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler.

Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket, og vise respekt og omsorg for den enkelte.

Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus.

Skolens eier

HNH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

NLM eier grunnskoler, videregående skoler og høyskoler over hele landet. På disse skolene er det ca. 7000 elever/studenter og ca. 1100 ansatte.