Møt rektor

Les hilsen fra Hanne Tulluan; rektor ved HNH.

Hanne Tulluan er utdannet som engelsklektor ved Universitetet i Olso. Hun har tidligere jobbet som lærer ved Kongshaug musikkgymnas. De siste årene har hun jobbet på hovedkontoret i NLM som personalrådgiver. Hanne har internasjonal erfaring fra et seks år langt opphold i Kina, der hun blant annet var engelsklærer på en høyskole. 


Kjære alle sammen,

Å være med på å bygge opp en ny skole er et prosjekt jeg ser på med glede og spenning. Jeg forventer at Hans Nielsen Hauge videregående skole skal bli en suksess!

Hans Nielsen Hauge vgs skal være en skole av høy pedagogisk og faglig kvalitet. Skolen skal være faglig utfordrende for den enkelte elev. Vi vil ha lærere med god kompetanse som kan skape gode læringsarenaer, motivere og utfordre elever, og hjelpe dem til å utvikle seg.

Sammen med lærere og elever vil vi i fellesskap bygge en skole med et godt sosialt miljø. Vi vil ha en skole hvor alle føler seg trygge og inkluderte. Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle elevene får en fin tid ved skolen.

Hans Nielsen Hauge vgs er en kristen skole hvor alle lærerne står for kristne verdier. Vi vil framheve kristen tro og moral. Vi er også en skole som er åpen for alle uansett livssyn, og hvor alle blir respektert for den de er. Vi tror at hvert menneske er unikt og verdifullt, og vil vise omsorg for den enkelte.

Velkommen til Hans Nielsen Hauge videregående skole!

Kontakt Hanne Tulluan
Epost: hanne.tulluan@hnhvgs.no