HNH i media

Her finner du en oversikt over nyhetsartikler og notiser om HNH.

Fredriksstad Blad 06. februar 2015: "Plateklar før sommeren"

Morten Larsen prøver seg som skolemann ved siden artistkarrièren. Jeg skal fortsatt leve av å være utøvende sanger og artist, men ikke bare det. Jeg skal også jobbe som en slags miljøarbeider og motivator i en 60 prosent stilling ved Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad, forteller han.

NRK P1 Østfold, Morran i Østfold 12. november 2014: Intervju med rektor Hanne Tulluan.


Fredriksstad Blad 25. oktober 2014: "Vi kunne ha hjulpet til"

– Vi søkte fylkeskommunen om å få utvide, men fikk nei derfra, med begrunnelsen om at det ikke var behov. Det synes vi er mildt sagt interessant etter å ha lest det som sto om Frederik II videregående skole i Fredriksstad Blad torsdag. Hadde vi fått ja, så kunne vi tatt inn flere elever, og det ville hjulpet litt. Samtidig er vi glade for at Tomb fikk ja og vi ønsker dem lykke til, sier Tulluan.


Demokraten 22. oktober 2014: "Private skoler fikk penger av fylkeskommunen"

Sarpsborg arbeiderblad 19. august 2014: Kristen skole startet opp


Vårt Land 18. august 2014:  "I dag åpner 17 nye privatskoler"

– Vi mener foreldre og elever skal ha en rett til å velge. Her i Fredrikstad er det ikke så mange videregående skoler. Vi kan være litt annerledes enn den offentlige skolen, sier Tulluan, som allerede har søkt om økning av elevmassen til 270 elever.

NRK Østfold 18. august 2014: "Kristen videregående skole åpnet i Fredrikstad"

– Denne skolen kommer til å være ganske liten i forhold til andre skoler i Fredrikstad. Og vi kommer aldri til å være en veldig stor skole. Det betyr at det vil være et godt miljø, elevene vil bli sett og vil få god oppfølging, sier Tulluan. – Vi vil satse veldig på miljø, slik at elevene vil bli god kjent med hverandre og med lærerne.

NRK Østfold 18. august 2014: Morran i Østfold, intervjuer med  rektor Hanne og elev Johanne


Fredriksstad Blad 9. august 2014:  "Kristen skole vil vokse"


Fredriksstad Blad 10. juni 2014:  "Postkontoret legges ned i dag"

Som Fredriksstad Blad har omtalt flere ganger, er det den nye private Hans Nielsen Hauge videregående skole som overtar lokalene etter Posten i Nygårdsgata. Skolen skal drives på religiøst grunnlag.

Skolens inngangsparti kommer der postkontoret har holdt til. Klasserommene skal være i de to etasjene over, byggingen er i gang


Demokraten 15. mai 2014:  "Blir videregående skole for 270 elever"

Mens diskusjonen går høylydt om hvor det offentlige Østfold skal bygge sin neste videregående skole forberedes nå - nærmest i stillhet - en av de største skolesatsinger i Fredrikstad på mange år.

Fredriksstad Blad 7. mai 2014: "Én klasse er klar"

– Vi tror vi klarer å fylle klassen helt, at det blir 30 elever. Men uansett så starter vi med dette, fastslår Nils Sanne, nestleder i styret for Hans Nielsen Hauge videregående skole.

Fredrikstad sentrum vårutgave 2014 (s.8):  "Flere elever i sentrum"


Dagen 25. februar 2014:  "Tulluan rektor på ny skole i Fredrikstad"


Sarpsborg Arbeiderblad 18. februar 2014  "Fylkets nye rektor"


Vårt Land 18. februar 2014:  "Skal lede ny skole"


Fredriksstad Blad 17. februar 2014:  "Hun er byens nye rektor"

– Sammen med lærere og elever vil vi i fellesskap bygge en skole med et godt sosialt miljø. Vi vil ha en skole hvor alle føler seg trygge og inkluderte. Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle elevene får en fin tid ved skolen, sier hun.

Fredriksstad Blad 6. februar 2014:  "Her kommer byens nye privatskole"

Initiativtager Nils Sanne sier blant annet:

– Dette blir en liten skole der lærerne kjenner alle elevenes navn. Det kommer til å bli et godt miljø og mulighet for klasseturer og ekskursjoner, fremholder Sanne.

Dagen 1. januar 2014: " NLM starter ny skole i Fredrikstad


Fredriksstad Blad 28. desember 2013:   "Vil utfordre Frederik II".

– Det er klart at vi tren­ger en ut­ford­rer til Frederik II. Å ha én sko­le in­ne­bæ­rer mo­no­pol, og jeg er til­hen­ger av at folk skal får vel­ge selv, for­tel­ler San­ne.