Vi har nå ledig stilling som: 

 • administrasjonsleder

 • lærer i fagene markedsføring og ledelse, engelsk, tysk og biologi.

Stillingsutlysningene finner du på denne siden.


Lærere i markedsføring og ledelse, engelsk, tysk og biologi  

Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr studiespesialisering ved en liten skole midt i Fredrikstad sentrum. Vi har i dag 180 elever.  
 
Fra neste skoleår har vi ledig 1-2 undervisningsstillinger i engelsk, markedsføring, tysk og biologi. Andre fag kan også være aktuelle.  

Vi vil tilsette lærere som  

 • Har relevant undervisningskompetanse
 • Er opptatt av pedagogisk innovasjon og utvikling 
 • Er en tydelig klasseleder, tar initiativ og er fleksibel 
 • Identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål 
 • Vil ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet på skolen 

Ved ansettelse kreves politiattest.  

Utdanning, tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges.  

Søknadsfrist: 23.03.2018

Søknad med CV og dokumentasjon sendes per e-post til hanne.tulluan@hnhvgs.no innen 23.mars. Tiltredelse 1.august.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til skolen, tlf. 40 63 88 32.  

Link til Finn.no-annonse.   


Administrasjonsleder i fast stilling

Vi søker en engasjert og strukturert administrasjonsleder som vil være med på å utvikle skolen. Administrasjonsleder har ansvar for skolens administrative rutiner inkludert økonomistyring og regnskapsoppfølging.

Administrasjonsleder inngår i skolens lederteam og er en av rektors nære samarbeidspartnere. Den som blir ansatt må være forberedt på å være fleksibel og å samarbeide løpende med kolleger. Stillingen innebærer også kontakt med elever.
 

Hovedansvarsområder:

 • Økonomistyring og regnskapsoppfølging
 • Skoleadministrative systemer, inkludert inntak og kommunikasjon med søkere, lærere og elever
 • Beredskaps, AMU- og HMS-arbeid
 • Drift og vedlikehold av bygg
 • Andre oppgaver kan tilkomme, avhengig av behov og ressurssituasjon i administrasjonen.
   

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning og relevant erfaring
 • Regnskaps- og økonomistyringskompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • God IT-kompetanse
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt


Generelt om stillingen

 • Vi ønsker å tilsette en person som vil spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av skolen
 • Den som tilsettes må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og ønske å fremme skolens kristne mål
 • Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter skolens regulativ som fastsatt av styret
 •  

Ved ansettelse kreves politiattest.

Søknad med CV og dokumentasjon sendes per e-post til hanne.tulluan@hnhvgs.no innen 15.mars. Tiltredelse 1.august.

Link til Finn.no-annonse.


KONTAKT

HNH er en skole i vekst. Vi har alltid øynene åpne for gode lærere. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i å jobbe på HNH.

Navn *
Navn