Fagtilbud

HNH tilbyr studiespesialisering

Ved HNH tilbyr vi studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til mange yrker. Dette er valget for deg som ønsker å satse videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter videregående , i Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag. 

I 1. klasse velger elevene fremmedspråk og matematikk. Les mer om fagvalg i 1. klasse

I 2. og 3. klasse velges programområde med tilhørende programfag. Våre elever kan velge mellom programområdene Realfag og Samfunnsfag, språk og økonomi. 


Regler for fagvalg


Last ned vårens faghefte her.

VG2 VG3
Du velger matematikk og tre programfag.To av fagene må
være fra samme programområde
Elevene velger tre programfag.To fag fra samme programområde
må velges videre som fordypning i VG3

På grunn av timeplanen er det ikke sikkert at alle fag lar seg kombinere. Vi tar også forbehold om at grupper med for få elever ikke vil bli startet opp


Les mer om programfagene her

samfunnsfag    Realfag

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss