Om realfag

Dette er linjen for deg som er glad i, og har anlegg for matematikk og andre krevende teoretiske fag. Verden står ovenfor en rekke utfordringer og trenger mange dyktige realister i fremtiden. Vi lærer hvordan ting fungerer og hvilke lover som gjelder for jorden og universet. Teknologisk utvikling er en viktig del av nesten alt vi gjør, og på realfagslinjen får du mulighet til å lære mer om dette. Vi fordyper oss videre i hva energi er og hvordan vi kan skape nye fornybare kilder. Realfagene byr på mye regning og tenking, men også praktisk arbeid gjennom eksperimenter og ekskursjoner.

Realfagene gir deg det nødvendige grunnlaget for videre studier innen blant annet realfag, medisin, naturvitenskaplige og teknologiske fag. Dette kan føre til yrker som sivilingeniør, arkitekt, lege, kjemiker, veterinær, meteorolog og produktdesigner. For noen studier kreves spesiell studiekompetanse, dette oppnår du ved fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Programfag 

I andre klasse velder du tre programfag. I tredje klasse velger du tre programfag, du må videreføre to av fagene du hadde på Vg2.

HNH tilbyr følgende programfag

VG2 VG3
Matematikk S1

Matematikk S2

Matematikk R1

Matematikk R2

Kjemi 1

Kjemi 2

Biologi 1

Biologi 2

Fysikk 1


                                                

Matematikk for realfag (R1/R2)
Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

For å ta R1 må du ha tatt 1T

R1 R2
Geometri
Algebra
Funksjoner
Kominatorikk og sannsynlighet
Romgeometri
Trigonometri
Integrasjon
Differensiallikninger
Følger og rekker

Matematikk for samfunnsfag (S1/S2)
Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

For å ta S1 må du ha hatt 1T eller karakter 5 eller bedre i 1P.

S1 S2
Algebra
Funksjoner og derivasjon
Sannsynlighet og
Lineær optimering
Algebra
Funksjoner
Sannsynlighet og statistikk


Kjemi
Alt vi ser rundt oss er bygget opp av kjemiske stoffer. Kjemi er læren om grunnstoffene og hvordan de reagerer med hverandre. I kjemifaget blir det både praksis og teori. Vi skal både gjøre mange forsøk og løse oppgaver ved regning og analyse.

Kjemi 1 Kjemi 2
Språk og modeller i kjemi
Metoder og forsøk
Vannkjemi
Syrer og baser
Organisk kjemi 1
Forskning
Analyse
Organisk kjemi 2
Redoksreaksjoner
Materialer

Biologi
Faget handler om alt levende. Vi studerer hvordan naturen er oppbyggd ved å se nærmere på planter, dyr, mennesker. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. I biologi blir det feltarbeid, disseksjon og en del annet praktisk arbeid.

Biologi 1 Biologi 2
Den unge biologen
Energiomsetning
Genetikk
Bioteknologi
Økologi
Evolusjon
Den unge biologen
Cellebiologi
Fysiologien til mennesket
Funksjon og tilpassing
Biologisk mangfold

Fysikk

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet. Fysikk kombinerer historisk stoff med teorier, forsøk og øvinger. Vi regner på tyngdekraft, gjør eksperimenter, måler strøm og elektrisitet.

Fysikk 1
Klassisk fysikk
Moderne fysikk
Å beskrive naturen med matematikk
Den unge forskeren
Fysikk og teknologi