Fellesfag:

Norsk, 4 timer 

Engelsk, 5 timer

Naturfag, 5 timer 

Geografi, 2 timer 

Samfunnsfag, 3 timer 

Kroppsøving, 2 timer 

Kristendomskunnskap, 2 timer

Valgfag:

Elevene i Vg1 velger fremmedspråk og teoretisk eller praktisk matematikk. Fremmedspråk velges i søknaden. Matematikk velges i begynnelsen av skoleåret. Her finner du informasjon om valgene.

Matematikk 1T, 5 timer
Teoretisk matte passer for deg som ønsker å velge realfag i 2. og 3. klasse.

Matematikk 1P, 5 timer
Praktisk matte passer for deg som vet at du ikke trenger matematikk for videre studier, og for deg som ønsker et praktisk perspektiv. 

Hos HNH legger vi opp til at elever som er usikre på hva som passer kan prøve 1T i en periode, og eventuelt bytte til 1P i samråd med matematikklærer.

Fremmedspråk, 4 timer
HNH tilbyr 
Spansk I (nivå 1) 
Tysk II og Spansk II (nivå 2)

Elever som har hatt et fremmedspråk på ungdomskolen kan fortsette med dette på nivå 2 eller starte med spansk nivå 1.