Lærere søkes

Fra skoleåret 2017/2018 skal vi vokse med én klasse, og vi søker derfor etter lærere som vil være med å bygge en skole for framtiden. Klikk for å lese mer.

Hans Nielsen Hauge VGS er en tilbyr studiespesialisering ved en liten skole midt i Fredrikstad sentrum. Vi har i dag ca. 150 elever. Fra skoleåret 2017/2018 skal vi vokse med én klasse, og vi søker derfor etter lærere som vil være med å bygge en skole for framtiden.

Vi søker etter lærere med undervisningskompetanse i matematikk, kroppsøving, norsk, geografi, engelsk og spansk. Vi søker fortrinnsvis lærere som kan undervise i flere enn ett av fagene.

Vi ønsker å tilsette lærere som

  • Har relevant undervisningskompetanse
  • Er opptatt av pedagogisk innovasjon og nye virkemidler for å være en skole i faglig front
  • Identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål
  • Vil ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet

Ved ansettelse kreves politiattest.

Utdanning, tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges.Søknadsfrist: 1. mars 2017

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:

Epost: hanne.tulluan@hnhvgs.no

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til skolen, tlf. 40 63 88 32.

Hans Nielsen Hauge VGS er en kristen videregående skole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen tilbyr studiespesialiserende studieprogram.